Gå till innehåll

Kö och antagning

Vid intresse kontakta förskolechef Catharina Magnusson för ett besök där vi visar runt i lokalerna, berättar om verksamheten och föräldrarnas åtaganden i kooperativet.

E-post: info@vickevire.se

Telefonnummer: 08-714 81 30.

Köregler Föräldrakooperativet Vicke Vire

Vårdandshavare ansöker om plats på Föräldrakooperativet via Stockholms stad e-tjänst Förskola och pedagogisk omsorg.

Lediga platser fördelas enligt följande:
1. Barn i behov av särskilt stöd
2. Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade i verksamheten.
3. Barn med längst kötid som önskar plats till den månad då platsen är ledig eller tidigare.

Föräldrakooperativet Vicke Vire följer Stockholms stads riktlinjer för köregler för fristående förskola (Dnr. 1.3.2-666/2019, s. 26-27) och Regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad (Dnr. 140-1087/2016).

Förskolan har medgivits undantag från öppenhetskravet (kap 8 §18 Skollagen), ett så kallat avsteg (Dnr. 3.2.1-6099/2014) som innebär att huvudmannen kan kräva att vårdnadshavare deltar i jour- och städschema samt styrelsearbete.