Gå till innehåll

Inskolning – med lekträffar

När du tackat ja till en förskoleplats blir familjen inbjuden till något som vi kallar lekträffar. Dessa sker vid tre tillfällen innan inskolningen på förskolan börjar.

Syftet med lekträffarna är att de nya barnen och deras familjer ska få bekanta sig med pedagoger, barn och förskolans miljö både inom- och utomhus. Inskolningen pågår under ca två veckor med gradvis längre dagar. Föräldrarna är aktiva och deltar i förskolans aktiviteter, lekar och rutiner. När det sedan är dags för jour har föräldrarna även fått en inblick i hur en dag på Vicke Vire kan se ut.

Så här kan en dag på Vicke Vire se ut!

 • 7:30 Förskolan öppnar
 • 8:15 Samling på gården för att senare dela in oss i olika aktiviteter, t ex språk/mattelek, utflykt, skapande, rörelse m.m.
 • 9:30 Fruktstund
 • 9:30 Tema/projekt, inne/utelek
 • 11:15 Gemensam samling
 • 11:30 Lunch
 • 12.00-12.45 Sagovila för de äldre barnen
 • 12.00- Sovvila för de yngre barnen, dock längst till 13:30
 • 12:45-15:00 Inne/utelek
 • 15:00 Mellanmål
 • 15:30-17:00 Inne/utelek med lugnare aktiviteter, t ex spela spel, rita, pärla, pussla m.m.