Gå till innehåll

Föräldrakooperativet Vicke Vire

Föräldrakooperativet har funnits sedan 1990 och drivs helt utan vinstsyfte i form av en ekonomisk förening. Vi finns i en stor lägenhet på Södermalm med egen utegård och närhet till skog, parker och kulturutbud. Vi som arbetar på Vicke Vire vill att alla som kommer till oss ska känna sig välkomna. Vi vill att vår förskola ska inge trygghet och värme och arbetar aktivt med att skapa en miljö där alla ska känna sig delaktiga: barn, pedagoger och föräldrar.

Alla som vistas på Vicke Vire ska känna att JAG ÄR JAG OCH JAG DUGER. Målet är att barn och föräldrar ska minnas tiden på Vicke Vire som rolig och utvecklande. Vi är fyra anställda; två legitimerade förskollärare (varav en fungerar som förskolechef men även arbetar i barngruppen) och två barnskötare. Barngruppen består av 18 barn i åldrarna 1-6 år.

Förskolan är en mötesplats där vi tillsammans skapar kunskap, glädje och erfarenheter i samspel med varandra; pedagog-pedagog, pedagog-förälder, pedagog-barn, och barn-barn.

Verksamheten skall vara stimulerande och väcka nyfikenhet och lust att utforska sitt eget lärande. Att barnen ser sin egen och/eller gruppens lärprocess ger dem en god självbild och en stark tro på sin egen förmåga. Vi anser att vi lär tillsammans i det sociala samspelet.

Vi tror på respekt mellan människor oavsett ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och arbetar dagligen med det i barngruppen. Det handlar om att lyssna på varandra, visa hänsyn, och måna om varandra.

Pedagogik

Vi arbetar utifrån läroplanen för förskolan, FN:s barnkonvention, skollagen och Stockholm stads förskoleplan. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och likabehandling.

Vi lägger stor vikt vid leken och reflekterar kring vår omgivande miljö. Detta innebär att vi har en lärandemiljö där varje rum har en egen karaktär. I skapanderummet kan barnen välja mellan att experimentera, måla, skapa och konstruera med olika material. I familjerummet kan de leka rollekar och mycket annat. I ett annat rum står läsning och berättande i fokus.

Vicke Vire följer de riktlinjer som reglerar fristående förskoleverksamhet i Stockholm stad.

Mat

Lunchmaten kommer från en cateringfirma, medan vi själva gör frukost och mellanmål.

Öppettider

Förskolan erbjuder öppettider mellan klockan 6.30 -18.30. Under förutsättning att alla föräldrars behov beaktas kan förskolan och föräldrar komma överens om kortare öppettider.