Gå till innehåll

Föräldrar

Att ha sitt barn på föräldrakooperativ kräver att du ger av din egen tid och ditt engagemang, men du får också mycket tillbaka! Kooperativformen ger familjen både insyn och möjlighet att påverka, och gruppen blir trygg av att föräldrar, barn och pedagoger under tiden på förskolan lär känna varandra.

Föräldrainsatserna på förskolan är följande

Jourtjänstgörning

Vid sjukdom eller annan personalfrånvaro går föräldrar in och arbetar på förskolan, så att personaltätheten säkerställs. Vi har ett fastställt jourschema som sträcker sig 6 månander framåt, så att du som förälder är förberedd på vilken dag du eventuellt behöver rycka in.

Styrelsearbete

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter samt förskolechefen. Styrelsen har cirka tio möten under ett år och mer om behov finns. Det är önskvärt att du som förälder engagerar dig i styrelsearbete under någon period.

Medlemsmöten

Samtliga medlemmar förväntas närvara på föreningens medlemsmöten. Det rör sig om fyra möten per år, varav mötet i maj är årsstämma.

Arbetsgrupper

Alla föräldrar är indelade i tre grupper:

  • Fixargruppen – ordnar med löpande underhåll, målning etc.
  • Festgruppen – ordnar med fika till medlemsmöten, lucia, sommarfest och after dagis.
  • IT-gruppen – bistår med teknisk support kring data, telefoni och hemsida.

Städning & veckoinköp

Varje familj städar utifrån ett fastställt städschema. Hur ofta städveckan infaller beror på antalet inskrivna medlemsfamiljer (rör det sig t.ex. om 13 familjer städar du var 13:e vecka). Alla familjer deltar i storstädning av hela förskolan 2 gånger om året (vår och höst). I samband med städveckan inhandlas varor till barnens mellanmål, exempelvis yoghurt, frukt, flingor och bröd.